Komšije sa Dorćola

Želimo parkić!

Beograd – Stari grad

O INICIJATIVI

Grupa entuzijasta sa Dorćola, mada niko od njih nije urbanista, primetila je nedostatke u sprovođenju urbanističkog plana i aktivirala se da to promeni. Udruženi kao „Komšije sa Dorćola“ pokrenuli su inicijativu „Želimo parkić“, i to na prostoru koji je i planiran za park, ali nikada nije napravljen. 

Dorćolci taj deo vide kao mesto za igru, trčanje, pevanje, za radionice i male pozorišne predstave. Nerešeni imovinsko-pravni odnosi otežavaju izgradnju parka, ali će „Komšije sa Dorćola“ pokrenuti građansku inicijativu i predložiti gradskom pravobraniocu da pokrene postupak po predlogu za eksproprijaciju. 

Pozivaju građane da se uključe i učestvuju u javnim raspravama, jer je to najbolji način da dođu do rešenja u javnom interesu.

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Lokalni ekonomski razvoj, Lokalni budžeti, Učešće građana u donešenju odluka u odnosu na navedene teme