BeFem

Zelena feministička transferzala

Priboj na Limu
Sombor
Užice

O INICIJATIVI

Žene sa sela, iz Priboja, Užica i Sombora govorile su o svojim zajednicama, njihovim potencijalima i ograničenjima na susretima „Zelene feminističke transferzale“. Priliku za to pružile su im aktivistkinje udruženja BeFem iz Beograda. Susreti žena održani su u njihovim sredinama, a teme za razgovor bile su ženska prava, istorija feminizma, rodno zasnovano nasilje, žensko telo… Iz tih dijaloga nastaje i mreža za razmenu iskustava i znanja žena iz ruralnih sredina. „Zelena feministička transferzala“ povezuje žene iz različitih sredina imajući u vidu njihove lokalne potrebe, ostvarene uspehe i mogućnost za udruživanje.

„Žene su se okupile i na jednom parčetu zemlje počele da sade lavandu. Meni su te vrste kolektivne akcije i kolektivnih udruživanja uvek jasan signal da do neke promene u jednom trenutku mora doći.“

Jelena Višnjić, „BeFem“ Beograd

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Kulturna raznolikost, Osetljive grupe, Ženska prava