Omladinski centar Brus

Unapredimo zajedno

Brus

O INICIJATIVI

Omladinski centar Brus je kroz nekoliko audio-emisija „uNAPREDimo zajedno“ prikazao šta najviše okupira mlade njihovog kraja, kako da prevaziđu ono što im smeta i ostanu da žive u svom mestu. Teme kojima se bave predstavljene su iz ugla mladih – nezaposlenih majki, poljoprivrednika sa sela, i učenika koji završavaju srednje škole i nameravaju da se zaposle. 

Zaključke, do kojih su došli u razgovoru sa mladima, predstavili su lokalnoj samoupravi u nadi da će ubuduće zajedno raditi na njima.

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Učešće građana u donešenju odluka u odnosu na navedene teme, Mladi