Sokobanjsko ekološko društvo

Za čistiju Sokobanju

Sokobanja

O INICIJATIVI

Iako je Sokobanja proglašena ekološkom opštinom, od njenih 25 sela samo dva imaju organizovan odvoz smeća, dok se smeće iz ostalih sela odlaže na divljim deponijama. Da se to promeni, potrudili su se aktivisti Sokobanjskog ekološkog društva. 

Oni su evidentirali 103 deponije, napravili geografski informacioni sistem sa njihovim lokacijama, i podstakli više od stotinu građana da im pomognu u pronalaženju, popisivanju i beleženju koordinata divljih deponija. Uz to, planiraju da uspostave održivi model upravljanja čvrstim otpadom u Resniku kraj Sokobanje. Da bi svemu pristupili temeljnije, obučili su svoje članove i osnovali Društveni centar za čistiju Sokobanju. Udruženje se izborilo i da se iz prostornog plana opštine izbrišu sve lokacije za mini-hidroelektrane, i da se jedna dozvola za gradnju MHE poništi.

„Nepunu godinu nakon osnivanja, (…) ostvarili smo jedan od ciljeva zbog kojih smo i osnovali udruženje: Opštinska komisija za planove usvojila je naše primedbe (…), čime je onemogućena izgradnja 14 novih MHE. Tada smo prvi put u rukama imali ’opipljiv’ dokaz da naše zalaganje daje rezultate i da možemo da damo značajan doprinos očuvanju životne sredine.“

Vladan Dimitrijević, Sokobanjsko ekološko društvo

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Zaštita životne sredine