Avala info

Skrivena blaga Avale

Beograd – Voždovac

O INICIJATIVI

Podavalska sela mogu da se pohvale brojnim domaćinstvima, koja na održiv način proizvode veoma kvalitetne džemove, slatka, rakiju, sireve, zimnicu, medove, domaće sokove. To je prepoznalo udruženje „Avala info“ i pokrenulo stvaranje samoodržive zajednice, koja zna kako da koristi, ponudi, očuva i uživa u blagodetima ovog kraja. Njihova zajednica se širi, a oni postaju savetodavni, edukativni i organizacioni centar podrške.

„Želimo (…) da vodimo razvoj kompletne zajednice, zajednice koja je umrežena, edukovana da prepoznaje svoje potencijale i funkcioniše u stalnoj međusobnoj komunikaciji i saradnji, i čvrsto je povezana sa potrošačima.”

Marija Joksimović, Udruženje „Avala info“ Beograd

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Lokalni ekonomski razvoj, Zaštita životne sredine, Ruralni razvoj