Skrapež

Zaštita Izvora reke Skrapež

Kosjerić

Zaštita Izvora reke Skrapež.2.

O INICIJATIVI

Bistra voda reke Skrapež drži na okupu ljude iz naselja Crveni breg u opštini Kosjerić. Grupa mladih rešena je da zaštiti Taorska vrela u neposrednoj blizini izvora reke Skrapež. Njihovu akciju podstiče velika ljubav prema prirodi i briga o njenom očuvanju, ali i bojazan od izgradnje mini-hidroelektrane.

Kako bi reku Skrapež predstavili kao turistički, a ne energetski potencijal, obeležili su okolne staze i postavili table sa informacijama o prirodnim karakteristikama ovog kraja.

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Zaštita životne sredine