RERI

Tvoje pravo u tvojim rukama

Beograd – Stari Grad

O INICIJATIVI

Da treba više raditi sa mladima, uključiti ih u nove obuke, unaprediti komunikaciju sa medijima i isticati značaj međusektorske saradnje – zaključci su fokus grupa sa partnerima, saradnicima, predstavnicima lokalnih samouprava i medijima koje je sproveo Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI iz Beograda. 

Ovo je deo njihove inicijative „Tvoje pravo u tvojim rukama“, kojom žele da utvrde svoj put ka jačanju organizacije. Zajednica je prepoznala njihov doprinos povezivanju sektora urbanističkog i prostornog planiranja i zaštite životne sredine, pa su dobili dosta pozitivnih reakcija i ohrabrenje da tako nastave. Uz ovu inicijativu RERI će biti još bolji službenik javnog interesa i tako osnažen pomogaće društvu da se izbori sa ugrožavanjem životne sredine i vladavine prava.

„Način na koji su radili, transparentnost koja ih u svakom smislu odlikuje jeste nešto o čemu mi pričamo dugi niz godina, promovišući saradnju između nekog državnog sektora ili nivoa i nevladinih organizacija.“

Ljubinka Kaluđerović, konsultantkinja Stalne konferencije gradova i opština (SKGO)

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Životna sredina, Mladi