Radnik

Radnik.rs

Beograd – Vračar

O INICIJATIVI

Portal radnik.rs istražuje slučajeve kršenja prava radnika. Otvoreni su za svakoga čija su radnička prava ugrožena, ko je dobio ili izgubio radni spor, ima dokaze da je neki konkurs za posao namešten ili uvredljive prirode, ili pak želi da ukaže na nepravilnost u radu sindikata ili državnih institucija koje se bave položajem radnika.

Pišući o ovim temama, predstavljaju javnosti sa čim se sve suočavaju radnici u Srbiji, i ujedno im pomažu da reše svoje probleme.

OBLASTI DELOVANJA

Vladavina prava