Inđijativa

PrO2diši

Inđija

O INICIJATIVI

Od komunalnih problema i ekoloških tema, preko stola za šah u parku ili oslikavanja murala na vatrogasnom domu, do toga da ih građani prepoznaju kao svoj servis, a gradsko rukovodstvo obaveštava ih o planovima sanacija – Inđijativa je načinila konkretne pomake u zajednici i svojim aktivističkim duhom podstakla sugrađane.

„Na neki način smo ih (građane) probudili, a sledeći korak je da pokušamo da ih nateramo da oni sami urade nešto… Da ne zovu nas za teren u kraju, nego da oni okupe komšije i ekipu, i da sami srede taj teren.“

Strahinja Jovanović, „Inđijativa“, Inđija

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Lokalni ekonomski razvoj, Odgovornost vlasti