Sociativa

Pomagači i građani - na istoj strani!

Zemun

O INICIJATIVI

Njihova vizija je društvo jednakih mogućnosti, uz slobodan pristup svim društvenim uslugama bez obzira na kulturne, socijalne, političke, verske i druge razlike. One su „Sociativa“ i žele da čuju kakvo iskustvo imaju građani sa institucijama socijalne zaštite, kako dolaze do usluga i prava, i šta bi trebalo promeniti. 

Aktivistkinje „Sociative“ iz Beograda i same su socijalne radnice, te su svesne da je kontakt sa građanima od neprocenjivog značaja. Zato su pokrenule inicijativu „Pomagači i građani – na istoj strani“ kako bi ih institucije bolje čule. Na sva pitanja i dileme građana „Sociativa“ odgovara bilo na uličnim akcijama, bilo u kratkim videima ili putem brošure. Najvažnije je da svi dobiju potrebnu informaciju i počnu da ostvaruju svoja prava.

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Osetljive grupe