Udruženje Roma Danica

Otvoreno o pravima u romskoj zajednici

Pančevo

O INICIJATIVI

Gde se Romkinje i Romi najčešće susreću sa diskriminacijom, ko ih diskriminiše i kako da se izbore sa tim? Aktivistkinje i aktivisti udruženja „Danica“ iz Pančeva govore inicijativom „Otvoreno o pravima u romskoj zajednici“ pokušavajući da edukacijom spreče rane i ugovorene brakove, i upućuju Rome i Romkinje kome da se obrate ukoliko dožive neki vid diskriminacije. 

Podatke i informacije o slučajevima kada su Romi na bilo koji način bili ugroženi, aktivisti su prikupili na radionicama i uličnim akcijama u banatskim naseljima. Na osnovu toga napisali su preporuke kako da ostvare svoja prava i prezentovali ih romskim zajednicama i institucijama.

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Vladavina prava, Kulturna raznolikost, Osetljive grupe, Ženska prava, Mladi