Slobodna akcija

Muziku na sunce!

Novi Sad

O INICIJATIVI

“12 radijskih emisija, intervjui sa više od 20 aktera alternativne muzičke scene i oko 150 građana – epilog su serijala „Muziku na sunce“ udruženja „Slobodna akcija“ iz Novog Sada. Emisije ostaju kao trajni zapis o duhu vremena i kulture, ali i kao prostor koji otvara mnoga pitanja za buduće odgovore. 

Autori i brojni građani iskazali su u emisijama svoj stav o alternativnoj muzici, neafirmisanim umetnicima i njihovoj nezastupljenosti u mejnstrim medijima. Radijske emisije bile su kanal povezivanja izvođača, autora, građana i slušalaca. Serijal „Muziku na Sunce“ početak je javne polemike o alternativnoj muzičkoj sceni (i kulturi uopšte) u Novom Sadu.

„Kreativnost, jednakost, solidarnost i individualnost u okviru zajednice predstavljaju vrednosti koje nas čine slobodnim, ali se za te vrednosti moramo iznova boriti.“

Udruženje „Slobodna akcija“ Novi Sad”

OBLASTI DELOVANJA

Kultura i lokalni razvoj, Aktivizam u kulturi, Aktivizam u umetnosti