Kornjača

Muzej žene

Beograd – Voždovac

O INICIJATIVI

Izložbom „Muzej žene“ udruženje slikara i slikarki „Kornjača“ iz Beograda prikazalo je prve školovane žene Srbije. U „Muzeju žene“ našle su se priče prvih 14 žena školovanih u Srbiji u 18. i 19. veku koje su svojim angažovanjem bile značajne za razvoj kulture, umetnosti i nauke, a izostavljene su iz udžbenika i redovnih istorijskih zabeležaka. Ideja grupe umetnika iz udruženja „Kornjača“ bila je da prikaže žene koje su se borile za ženska prava kada ona nisu ni postojala.

„Poruka ženama je (…) da zamisle kako je to bilo teško uraditi u 18. i 19. veku, pa da makar delić te energije mobilišu da pomognu kvalitetu života u zajednici, jer – kad su ženska prava ostvarenija, i celo društvo je demokratičnije, konkretnije i bolje.“

Violeta Šošić, članica udruženja „Kornjača“ Beograd

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Aktivizam u kulturi, Aktivizam u umetnosti, Ženska prava