Mladi takovskog kraja

Mladi mladima

Gornji Milanovac

O INICIJATIVI

Udruženje „Mladi takovskog kraja“ približava mladima u Gornjem Milanovcu njihova radna prava i položaj u društvu. Šta ugovor o radu mora sadržati, kako se obračunava plata, šta je siva ekonomija – svojim vršnjacima prikazuju na obukama i prezentacijama, iz kojih je nastao vodič Poznaješ li svoja radna prava?

Na prijemčiv i interesantan način, kao džepno izdanje, vodič približava pojmove poput sindikata, mobinga, osnovnih radnih prava i navodi kome mogu da se obrate ako sumnjaju da su im radna prava ugrožena.

„Koliko su mladi neupućeni u svoja radna prava, pokazuje to što je jedini sindikat za koji znaju Beogradski sindikat. Zato se mi trudimo da mladi saznaju šta ih očekuje u tom svetu kad završe škole, počnu da rade i osnivaju porodice.“

Stefan Radojičić, „Mladi takovskog kraja.“

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Aktivizam u kulturi, Mladi