SOS ženski centar

Ministartstvo nenasilja

Novi Sad

O INICIJATIVI

Jeste li čuli kako zvuči protestni hor? Umesto pesme, on grmi ličnim iskustvima žrtava nasilja. „Protestni hor“ je dramski hor, a osnovala ga je grupa organizacija okupljenih oko inicijative „Ministarstvo nenasilja“ koja se godinama bavi temom nasilja nad ženama. Jedna od ideja im je da pozovu ljude da se obaveste o svojim pravima, o mogućnostima za prijavljivanje nasilja i o obavezi da ga prijave.

„(Mi) smo budne, prisutne, ne damo, nećemo dozvoliti tako nešto. Naša borba se odvija svakodnevno, to jeste jedna ista borba protiv nasilja nad ženama, (…) i sve ovo deo je tog otpora.“

Jelena Anđelovska, „Ministarstvo nenasilja“, Novi Sad

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Vladavina prava, Ženska prava