KudeS

Na pola puta

Ivanjica

O INICIJATIVI

Nekadašnji ivanjički festival filmske komedije „Nušićijada“ obnovila je 2010. godine grupa mladih ljudi okupljena u udruženje „KudeS“ (Inicijativa za kulturnu decentralizaciju Srbije). Iako je 2018. godine Opština Ivanjica rešila da „KudeS“ isključi iz organizacije festivala, aktivisti udruženja osmislili su inicijativu

Na pola puta za povratak humorističkog festivala građanima. Od tog trenutka traje kulturno-umetnička gerila kao vid otpora udruženja „KudeS“. Iako prognani iz svoje zajednice, oni pokazuju da je građanska inicijativa živa i da je za kvalitetan javni sadržaj neophodno da u njegovom stvaranju učestvuju i građani.

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Aktivizam u kulturi