Ideja Distrikt

Korak po korak

Valjevo

O INICIJATIVI

Selidba iz grada u selo danas je želja mnogih, a neki meštani Dračića kraj Valjeva uspeli su i da je ostvare. Kako bi im život na selu bio kvalitetniji, dvadesetak porodica iniciralo je obnovu mesne zajednice. 

Njihova „Ideja distrikt“ učvrstila ih je u zajedništvu, pa su udruženi obnovili seoski bunar, uredili teren kod osnovne škole i počeli da prikupljaju sredstva za obnovu biblioteke.

Nameravaju da naprave i IT centar, te bi ovaj kraj bio prijemčiviji za ljude koji rade preko interneta, a služio bi i za edukaciju dece.

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Ruralni razvoj, Javni prostori, Kulturno nasleđe