Kuća za nas

Kompostiraj - profitiraj!

Babušnica

O INICIJATIVI

Deset poljoprivrednih proizvođača u Babušnici sada ima svoje kompostere za odlaganje prirodnog otpada, koji će se kroz par meseci pretvoriti u prirodno đubrivo. Kompostere im je doniralo udruženje „Kuća za nas“ u okviru inicijative „Kompostiraj – profitiraj“. 

Korist je višestruka – otpad ne završava na divljim deponijama, troškovi su manji, a biljke će dobiti najkvalitetnije đubrivo. Da bi kompostiranje postalo redovna praksa, aktivisti „Kuće za nas“ u stalnom su kontaktu sa poljoprivrednicima, a kreirali su i predlog uključivanja kompostiranja u lokalne propise koji je u opštinskoj upravi naišao na odobravanje.

„Bitna je inicijativa jer time podižemo svest da ne bacamo otpad koji može da se iskoristi. Dobro je da podižemo i decu da se ugledaju na nas, i da ni oni ne bacaju svuda.“

Marina Pejčić, „Kuća za nas“ Babušnica

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Lokalni ekonomski razvoj, Zaštita životne sredine, Ruralni razvoj, Osetljive grupe