Lokalni odgovor

Kako se troši zeleni dinar?

Valjevo

O INICIJATIVI

Iako Valjevci skoro polovinu godine udišu zagađen vazduh, ne znaju gde završava novac iz gradskog fonda za zaštitu životne sredine. To je nateralo aktiviste „Lokalnog odgovora“ iz Valjeva da svoju lokalnu samoupravu upitaju: „Kako se troši zeleni dinar?“.

Da to utvrde, angažovali su licenciranog revizora da uradi detaljnu analizu kako se gradski budžet za zaštitu životne sredine puni i troši. Kad već nisu dobili gradski izveštaj, ovaj građanski izveštaj poslužio je kao osnova za uticaj na lokalne i nacionalne politike, ali i za konkretne kampanje informisanja i pokretanja građana.

„Da bi se sama svest građana podigla i stvorila, da bi se građani uključili u proces donošenja odluka i da bi bili pitani, oni (građani) moraju se aktivirati i uzeti učešće u društvenim procesima.“

Predrag Matić, „Lokalni odgovor“ Valjevo

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Lokalni budžeti, Odgovornost vlasti, Transparetnost, Učešće građana u donešenju odluka u odnosu na navedene teme, Zaštita životne sredine, Vladavina prava