IRIDA

Nasilje je uvek izolacija

Novi Sad

O INICIJATIVI

Trostruko više poziva ka SOS linijama u Novom Sadu i okolini tokom pandemije bio je alarm Inicijativi za ravnopravnost, inovativnost i društveni angažman (IRIDA) da hitno preduzme nešto. Izolacija je povećala stopu nasilja nad ženama, pa je IRIDA uvela dodatne SOS brojeve za žrtve porodičnog nasilja i pokrenula druge aktere u kreiranje sistemskih i dugoročnih rešenja. 

Nizom javnih događaja i kampanjom na društvenim mrežama IRIDA je doprla do mnogih i razvila saradnju sa udruženjima i institucijama, među kojima je najznačajnija saradnja sa Skupštinom grada Novog Sada i Komisijom za rodnu ravnopravnost. Da rodno zasnovano nasilje nije privatna stvar i tiče se svih, pokazali su brojni sugrađani ponudivši pomoć u širenju informacija i dopiranja do što većeg broja žrtava.

„Nasilje je uvek izolacija“, poručuje IRIDA zajedno sa volonterima i volonterkama.

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Ženska prava, Mladi