Inicijativa za Požegu

Aktiviraj sela

Požega

O INICIJATIVI

Inicijativa za Požegu – Aktiviraj sela u ruralnim zajednicama u opštini Požega je kroz mehanizam za pristup informacijama od javnog značaja aktivirala meštane da rade na unapređenju svojih zajednica. Aktivnosti poput tribina, podela promo materijala i medijska promocija, realizovane su okupljajući više od 50 aktivista.

Udruženje je protestima i drugim vidovima građanskih aktivnosti uspešno sprečila da u netransparetnom procesu opština Požega otkupi nelegalno izgrađenu kuću supruga predsednice SO Požega.

OBLASTI DELOVANJA

Učešće građana u donošenju odluka,Aktivizam u kulturi,
Mladi, Preduzetništvo