I ja se pitam

I ja se pitam

Leskovac

O INICIJATIVI

Ako ste iz Leskovca ili okoline i primetili ste korupciju, nepotizam, zloupotrebu i nepoštovanje prava, to možete prijaviti udruženju „I ja se pitam“. Sve o demokratskim procesima, mogućnostima učešća građana u donošenju odluka i izbornim sistemima može se naći na sajtu www.ijasepitam.org.rs.

Ovo udruženje želi da podstakne građane da se što više uključuju u razvoj svojih zajednica, a prve korake ka promeni mogu napraviti upravo putem sajta. Ova grupa aktivista je za kratko vreme od inicijative izrasla u udruženje. Sada su u prilici da pomognu drugima. U ime građana, Skupštini grada Leskovca dali su više od 50 predloga kako rešiti pojedina lokalna pitanja, a neki su i usvojeni ili već realizovani, što je za njih veliki podsticaj za dalji rad.

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Decentralizacija, Lokalni ekonomski razvoj, Lokalni budžeti, Korupcija, Odgovornost vlasti, Transparetnost, Učešće građana u donešenju odluka u odnosu na navedene teme, Vladavina prava