Patrija

Humanko

Novi Sad

O INICIJATIVI

“Humani kutak u Novom Sadu „Humanko“ novo je mesto gde će marginalizovani građani moći da nađu sve neophodne stvari za život – od hrane i sredstava za ličnu higijenu, do predmeta za hobije. Na ideju da naprave Humanka došli su aktivisti udruženja „Patrija“. Zamišljen kao automat koji će raditi na žetone, Humanko će na policama imati konzerviranu i nekvarljivu hranu, higijenske proizvode i predmete za razonodu, poput društvenih igara i sl. 

Kako bi otvorili police, korisnici Humanka ubacuju žeton i biraju ono što im je potrebno. Pre dobijanja žetona, razgovaraju sa volonterima koji utvrđuju kakva je pomoć potrebna korisniku. Komunikacija sa volonterima deo je pomoći, jer Humanko nudi i psihološku i socijalnu podršku. Za izgradnju i popunjavanje Humanka zaslužni su brojni partneri, a naročito sami građani, koji prikupljaju novac i doniraju hranu i druge stvari.

„Kada Humanko bude izgrađen, to će biti zahvaljujući građanima! Mnogo nam je drago što je upravo Humanko nešto oko čega su se ljudi aktivirali i žele da ga vide gotovog.“

Dragana Nešin, Udruženje „Patrija“ Novi Sad”

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Javni prostori, Osetljive grupe, Mladi