Ekološki pokret “Okvir života”

Čuvari semena

Mionica

O INICIJATIVI

Očuvanje starih autohtonih sorti i širenje njihove proizvodnje cilj je Lokalne banke semena koju je osmislio i pokrenuo Ekološki pokret „Okvir života“ iz Mionice. Lokalna banka semena predstavlja koncept gajenja starih sorti na farmama, što znači da se te sorte ne čuvaju u frižiderima i zamrzivačima, već se svake godine seme sakuplja, daje građanima i vraća se nazad.

Zadatak joj je ne samo da sačuva stare sorte nego i da ljude podstakne da se time bave. Tako je Lokalna banka semena dobila osam „ekspozitura“ u Moravičkom, Zlatiborskom i Pirotskom okrugu, a poljoprivrednici širom Srbije svakodnevno otkrivaju stare sorte.

„Ljudi su shvatili da prave vrednosti nisu u materijalnim stvarima, (…) i da jedino čemu treba da se posvetimo jesu sopstveni mir i zdrava hrana. A zdrava hrana leži upravo u starim sortama.“

Ivana Petrović, Ekološki pokret „Okvir života“ Mionica

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Zaštita životne sredine, ruralni razvoj