Edukativno Kreativni Centar Artium

Da se čujemo

Novi Pazar

O INICIJATIVI

Artium je inicijativa koja je krenula kao neformalna grupa koja je pokrenula svoj podcast targetirajući oblasti angažovane kulture, umetnosti, psihologije i obrazovanja. Naročito je podcast bio usmeren ka mladima, sa ciljem da ukažu na (ne)kvalitet kulturno-umetničkog sadržaja čija je inflacija dostigla visok nivo u periodu pogođenim pandemijom.

Umrežavanjem sa relevantnim lokalnim akterima tokom snimanja, ali i ostvarivanje partnerstva sa lokalnom OCD Merhamet Sandžak, pomogli su da neformalna grupa Artium iznese projektne aktivnosti, a čime je dodatno izgrađeno uspešno partnerstvo i na daljim akcijama. Ekipa Artiuma uspela je još i da oslika ruralnu školu blizu Novog Pazara, koja je prethodno bila gotovo devastirana, kao i da prikupi 300.000 dinara zarad pomoći ugroženim porodicama, čime su za 30 ugroženih porodica obezbeđeni zimski paketi u vidu grejalica i zimske posteljine.

OBLASTI DELOVANJA

Kultura i lokalni razvoj, Kulturna politika, Javni prostori, Aktivizam u kulturi, Aktivizam u umetnosti, Kulturna raznolikost, Osetljive grupe, Ženska prava Mladi