Romani Asvin

Edu Info Roma

Aleksinac
 Beograd Zvezdara
Niš – Medijana
Šabac

O INICIJATIVI

Kada su se i sami našli u situaciji da nema ko da im ukaže na prioritete i na šta treba da obrate pažnju prilikom učenja, udruženje „Romani Asvin“ pokrenulo je program podrške za mlade Romkinje i Rome. 

Osmislili su sadržaje i razradili načine kako ih motivisati i uključiti. Nakon neposrednog rada, radionica i sastanaka sa mladima, kreirali su veb-stranicu „Romani Asvin“ koja na jednom mestu okuplja mentore i alumniste inicijative, i sadrži sve relevantne informacije o mogućnostima školovanja Roma. 

Osnovali su i Edu Info Roma – informativni centar, i nastavljaju da ohrabruju mlade Romkinje i Rome. Zahvaljujući njihovom programu, šest mladih Roma i Romkinja upisalo je željeni fakultet.

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Aktivizam u kulturi, Vladavina prava, Osetljive grupe