Popularna demokratija

Đački aktivizam

Beograd – Voždovac

O INICIJATIVI

Demokratija se ne nalazi samo u institucijama već pre svega – u samim građanima. Ovo je poruka inicijatora „Popularne demokratije“ srednjoškolcima, upućena na njima blizak način, iz ugla njihovih vršnjaka.

Ovi mladi aktivisti iz Beograda ne ubeđuju vršnjake da će njihov aktivizam odmah promeniti društvo, već da demokratske vrednosti treba strpljivo usvajati i negovati. Oni to čine kroz brojne akcije sa đačkim parlamentima širom Srbije. Tako je bilo i u Kragujevcu, kada su sa učenicima zajedno radili na muralu koji promoviše aktivizam mladih

„Demokratija je (…) kada se informišemo, kada pričamo sa roditeljima o politici, kada se raspravljamo, suprotstavljamo ili slažemo oko načina na koje bi društvo trebalo da funkcioniše.“

Nikola Jović, „Popularna demokratija“ Beograd

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Učešće građana u donešenju odluka u odnosu na navedene teme, Mladi