Ekobaština

Borske zelene oaze za turiste

Bor

O INICIJATIVI

Evropski pešački put, koji prolazi kroz istočnu Srbiju, sada je vidljiviji planinarima, turistima i svima koji žele da uživaju u prirodi. Udruženje „Ekobaština“ je u okolini Bora postavilo table sa propisanim oznakama, kartama i odgovarajućim tekstom o obližnjim planinama, pećinama, banjama, jezerima i kulturno-istorijskim spomenicima. 

U tome je učestvovalo 150 građana, koji su obezbedili alat i predložili lokacije. Ovaj deo Evropskog pešačkog puta sada je obeležen, što će doprineti razvoju seoskog turizma u naseljima Banjsko polje, Borsko jezero i selo Zlot.

Pročitajte više o inicijativi

OBLASTI DELOVANJA

Zaštita životne sredine, Ruralni razvoj