Tvoje mesto u Srbiji

Rezultati

Srbija

U nameri da se u Srbiji okrenemo aktivizmu sa građanima i aktivizmu koji pokreću sami građani – Nacionalna koalicija za decentralizaciju, sa partnerima iz organizacija CRTA, ORCA, Fondacija „Jelena Šantić“ i Media i reform centrom Niš, pružila je podršku autentičnim lokalnim inicijativama koje su zajednice menjali nabolje.

Za ove četiri godine podržali smo 127 inicijativa iz više od 50 zajednica širom Srbije. Projektni tim je mapirao 962 autentične formalne i neformalne inicijative, tehničku podršku u razvoju njihovog pristupa dobilo je 665 inicijativa i konačno, 127 njih je finansijski podržano.

Početnu finansijsku podršku (200 – 500$) dobilo je 87 inicijativa, finansijsku podršku za mobilizaciju zajednice (1000 – 4000$) dobilo je 29 inicijativa, a 11 najuspešnijih inicijativa imalo je finansijsku i mentorsku podršku kroz institucionalne grantove (10 000 – 20 000$).

Među njima smo prepoznali ljude koji mobilišu važne resurse koje njihova zajednica ima, ljude koji su motivisali druge da se priključe inicijativi i koji ideje realizuju uz pomoć sopstvenog znanja i energije. Trudili smo se da im ne namećemo teme, već da damo podršku temama za koje su oni procenili da su važne.

Institucionalno smo pomogli da 8 organizacija preraste u resursne centre koji su sad na raspolaganju svojoj zajednici.

Organizovano je više od 250 javnih događaja i uličnih akcija, kao i više od 80 onlajn događaja. Održano je 336 sastanaka. Direktno je uključeno 15.011 građana a indirektno preko 150 000 građana.

Organizovane su 324 radionice i predavanja. Inicijative su ostvarile 409 saradnji sa različitim organizacijama i institucijama. Pokrenuto je 7 peticija. Poslato je 316 dopisa javnim institucijama. Uređena su 63 javna prostora. Podeljeno je 5 medalja. Sprovedena su 2 likovna konkursa i održano 20 izložbi. Realizovano je 17 istraživanja. Kreirane su 24 publikacije. Dizajnirano je 11 web platformi. Izgrađena je jedna krovna solarna elektrana i kreiran jedan prototip neinvazivnog respiratora. Snimljeno je više od 90 multimedijalnih sadržaja.

Osnovano je 9 banki starih sorti semena.

Njihov rad za sve ovo vreme predstavlja nemerljiv doprinos buđenju građanskog aktivizma u lokalnim zajednicama i dokaz da je nemoguće moguće.

Verujemo da smo u ovom našem zajedničkom četvorogodišnjem pohodu na aktivizam ostvarili sinergiju građana i organizacija civilnog društva. Sigurni smo da smo zajedno sa predstavnicima inicijativa uspeli da izgradimo poštovanje za aktivizam i osnovu za kvalitetan i kontinuirani razvoj njihovih inicijativa i zajednica.

Menjajte dalje!

Čitaj dalje Zatvori